Enamlevinud torumaterjaliks on polüetüleen ja modifitseeritud polüetüleen (nn. PEX-torud), polüpropüleen ja PVC. Plasttorusid toodetakse laias valikus nii jäikade kui elastsetena, latt- või rullmaterjalina, väljas või hoones sees kasutamiseks mõelduna, mitmesuguste teiste materjalidega kaetuna kui ilma.

Plasttorude puhul võib keemiliste reaktsioonide osas olla muretu igasuguse vee korral. Samuti välistab plastmaterjali sile sisepind katlakivi ladestumise ja setetest tingitud ummistused.

Üldiselt on täheldatud, et elastsed torud taluvad suuremaid koormusi, sest löögid sumbuvad ega levi torustikku pidi. Plasttorude eeliseks on hõlbus paigaldatavus. Torude elastsus lubab neid tõmmata ka vanadesse malm- või terastorudesse, tehes niiviisi vee- ja kanalisatsioonitorustike remondi oluliselt lihtsamaks.

PLASTTORUDPLASTTORUD