Seadmega tuleb ühendada järgmised kommunikatsioonid: sissetulev ja äravoolutorustik, juhtkapi (kompressor ja pump) elektrikaabel.

Settebassein

Settebassein on roostevabast terasest koonusekujuline anum, kus selitatud muda toimetatakse õhuliftiga biopuhastisse. Settebasseini ülaosa keskele paigaldatakse kogumisrenn, mida mööda selitatud ja puhastatud vesi jõuab järelpuhastusplokki. Pinnale tõusnud muda suunatakse nn triikraudade abil tagasi järelpuhastusplokki. Väljavoolu ja muda „imemist“ tagasi õhustuskambrisse reguleerib spetsiaalne sulgur.

Esmane selitamine

Esmane selitamine on vajalik liiva, rasva ja heljumi eemaldamiseks. Mudasettebassein ehitatakse monoliitsest raudbetoonist või kokkupandavatest raudbetoonelementidest. Ebameeldiva lõhna tekke ennetamiseks ja sette sügavkääritamiseks soovitame kasutada spetsiaalseid biopreparaate. Soovi korral võime tarnida pulbrikujulisi biopreparaate, mida lisatakse mudasettebasseini iga kahe kuu tagant. Biopreparaatide abil kääritatud settel ei ole lõhna, see on hästi mineraliseeritud ja seda on kerge veetustada.

Reovee juhtimine puhastusseadmetesse

Reovesi juhitakse puhastusseadmesse fekaalipumba abil pumbakaevust, kuhu reovesi satub iseeneslikult settebasseinidest. Seadmed ja spetsiaalsed ankurpoldid kuuluvad seadme komplekti.

Puhastatud reovee ärajuhtimine

Sekundaarne settebassein on ette nähtud liigse heljumi eemaldamiseks ja toimib kontaktkaevuna. Pärast puhastamist suunatakse reovesi ettenähtud äravoolu (jõgi, pinnas vms).

Reovee desinfitseerimine

Kasutatav tehnoloogia võimaldab toetada rikkalikku ja mitmekesist biotsönoosi, mis tagab 99% ulatuses muda ja äravoolu bioloogilise desinfitseerimise. Desinfitseerimisele esitatavate kõrgendatud nõudmiste korral desinfitseeritakse äravool UV-kiirguse või täiendava desinfektoriga. Täiendava desinfektori lisamiseks on vajalik kontaktkaevu olemasolu.

Kasutamine

Perioodiliselt:
  • 2–3 korda aastas tuleb settebasseini puhastada (1. ja 2. sektsiooni).
  • 1–2 korda aastas tuleb muda pumbata mineralisaatorisse.
  • Rasvapüüdureid tuleb puhastada regulaarselt, üks kord kuus.