Biopuhasti-denitrifikaator on roostevabast terasest metallanum, millesse voolab pumbajaamast pumbatav vesi ja tõstetakse õhuliftiga settebasseinist aktiivmuda. Anumas on mehaanilised segurid.

Bioloogilised puhastusseadmed tagavad reovee vastavuse normidele, mille järgimine on kohustutlik vee juhtimiseks veekogudesse. Moodultüüpi seade kujutab endast roostevabast terasest anumat, mis paigaldatakse maa alla ning võib olla nii lahtine kui ka kinnine.

Biopuhasti-denitrifikaatori ülesanded on järgmised:

 • BHT fermentiseerimine kuni lihthapete ja -alkoholideni
 • BHT ja KHT osaline oksüdeerimine
 • lihthapete ja -alkoholide sorptsioon
 • heljumi adhesioon
 • niitbakteriliste arengutingimuste tekke ennetamine
 • ortofosfaatide vabastamine
 • muda taastootmine äravoolu puudumisel (öisel ajal)
 • denitrifikatsioon

Aktiivmudaga segunenud reovesi juhitakse nišše mööda õhustuskambrisse.

Õhustuskamber

Õhustuskamber kujutab endast roostevabast terasest anumat, millesse on paigaldatud membraandifuusoritest, plastiktorudest ja kahest kompressorist koosnev õhustussüsteem.

Õhustuskambri ülesanded:

 • nitrifikatsioon
 • BHT ja KHT oksüdeerimine (põhiline)
 • ortofosfaatide neelamine
 • muda taastootmine

Õhustuskambris hoitakse hapniku taset muutumatult piirides 1,50–3,0 mg/l, muda kogus on 2-3 g/l. Pärast õhustuskambrit liigub vesi koos mudaga settebasseini.