BIO tüübi reoveepuhastus.

majapidamis- ja olmereoveevee ning muu sarnase koostisega tootmisreovee bioloogilised puhastusseadmed linnadele, väikeasulatele, küladele ja tootmisettevõtetele.

Bioloogilised puhastusseadmed tagavad reovee vastavuse normidele, mille järgimine on kohustutlik vee juhtimiseks veekogudesse. Moodultüüpi seade kujutab endast roostevabast terasest anumat, mis paigaldatakse maa alla ning võib olla nii lahtine kui ka kinnine.

Biopuhasti põhinäitajad:

 • Reovee kvaliteetne puhastamine
 • Kompaktsus
 • Võimalus suurendada tootlikkust
 • Puhtbioloogiline protsess
 • Vastupidavus koormuse kõikumistele
 • Minimaalsed kulutused ehitusele ja lõhna puudumine
 • Väike energiatarbimine

Reovee puhastusmeetodi aluseks on aktiivmuda süsteemi funktsioneerimine. See süsteem põhineb mõningate mikroorganismide võimel kasutada teatud tingimustes toitumiseks saasteaineid. Protsessi aluseks on bioloogiline oksüdatsioon, mis põhineb suurel kompleksil erineva keerulisusastmega vastastikku seotud protsessidel alates elektronivahetuse elemendiaktidest kuni biotsönoosi ja väliskeskkonna keerulise vastastikkuse toimeni.

Meetodi eripära

 • Bioloogiliste puhastusseadmete tootlikus suureneb 15–20%.
 • Tõhusam puhastamine BHT-st, lämmastiknitritist ja heljumist.
 • Oluliselt paraneb puhastamine raskesti eemaldatavatest orgaanilistest ainetest (sünteetilised pindaktiivsed ained, naftasaadused jms).
 • Suureneb rajatise vastupidavus reovee sissevooluhulga suurtele kõikumistele.

BIOPUHASTID
BIOPUHASTID
BIOPUHASTID